Windstreek

Windstreek

Maximaal dierenwelzijn, lage uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak, een zeer laag energiegebruik en een unieke stalvorm die in verschillende landschappen past: Windstreek is een volstrekt nieuw en integraal duurzaam houderijsysteem voor vleeskuikens. Kernmerkend zijn de broedkappen voor de jonge kuikens en de gebogen dakvorm en open voorgevel voor maximale windventilatie.

De eerste pilotstal is in 2015 gebouwd in Raalte.

Circular Landscapes participeert in het consortium dat deze nieuwe stal heeft ontwikkeld en verder vermarkt. Consurtiumpartners zijn Plukon Food Group, Sommen automatisering+elektrotechniek, pluimveehouder Robert Nijkamp en Wageningen UR Livestock Research.

Voor de ontwikkeling van de stal is een bijdrage toegekend uit het SBIR-innovatieprogramma.

Meer info: www.windstreek.org