Stromen in beeld

Stromen in beeld

In dit doorlopende onderzoeksproject worden visualisatietechnieken ontwikkeld om in beeld te brengen hoe de complexe stromen op en rond een modern agrarisch bedrijf lopen en met elkaar samenhangen. Het betreft allereerst de fysieke stromen van voer, (kunst)mest, vee, melk en andere voedselproducten en vervolgens de daaraan verbonden stromen van nutriënten, geld en energie. We kijken zowel naar het individuele bedrijfsniveau als naar het niveau van grotere ketens en voedselregio’s.

Zo willen we de ‘black box’ die de landbouw voor veel mensen is, openmaken en een meer realistische beeldvorming van de sector bevorderen. Een goed begrip van alle stromen is bovendien nodig om na te kunnen denken over alternatieve bedrijfsmodellen en voedselstrategieën.

Samengewerkt wordt met Noël van Dooren, lector Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Voor de analyse van een aantal melkveebedrijven is een KIEM-VANG bijdrage toegekend.