Springfields

Het in Amerika veel toegepaste beregeningssysteem van de 'center pivots' heeft de reputatie dat het water verspilt en de grondwatervoorraad uitput. De 'Springfields' doen precies het tegenovergestelde: met behulp van bodemsensoren en satellietinformatie wordt de watertoediening nauwkeurig afgestemd op de behoefte van de plant en wordt in droge perioden niet meer water aan de ondergrond onttrokken dan er in natte perioden weer wordt aangevuld. Ook voedingstoffen kunnen via het sproeiwater op maat worden toegediend.

De Springfields leveren hogere gewasopbrengsten op en leiden tot forse besparingen van water en energie. De 'overhoeken' bieden extra ruimte voor agrobiodiversiteit en groenblauwe diensten.

Het concept is ontwikkeld voor de Veenkoloniën naar aanleiding van de Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012. Bedenkers zijn Vista, Ecorys, Aequator en Jan Rutten communicatie. Voor de doorontwikkeling en de aanleg van een eerste pilot worden nog uitvoeringspartners gezocht.

Meer info: www.springfields.nl

Springfields