Circular Landscapes voert projecten uit op het gebied van voedselproductie, energietransitie en klimaatadaptatie. We werken zowel voor private als voor publieke opdrachtgevers. Onze producten variëren van een eerste haalbaarheidsstudie tot een uitgewerkte business case.

We zijn geïnteresseerd in de ruimtelijke dimensie van de circulaire economie. Het verkorten van ketens en het anders omgaan met grondstoffen en reststromen vraagt immers om nieuwe inrichtingsmodellen. Op verschillende schaalniveaus: van duurzame staltypen of nieuwe teelten voor de biobased economie tot regionale concepten voor voedselvoorziening of waterberging. Samen met onze klanten en partners maken we voor elke opgave een passend ontwerp. Daarnaast doen we zelfstandig onderzoek en zetten we eigen innovaties in de markt.