Productief landschap

Productief landschap

De verplaatsing van een vleesveebedrijf uit het centrum naar de rand van Maasmechelen is aanleiding voor de ontwikkeling van een multifunctioneel landbouwpark. Samen met de veeboer en omliggende scholen en zorginstellingen onderzochten wij scenario’s, gebaseerd op verschillende voedseltrends (koeienhof, stadstuinderij en wildernispark). En we maakten een ontwerp voor de nieuwe stal en het erf. Het uitgewerkte masterplan voldoet aan alle praktische vereisten van het veebedrijf, maar neemt ook nieuwe maatschappelijke functies in zich op. We maken voedselproductie weer zichtbaar in de stad, zonder te vervallen in romantische clichés.

Productief landschap was een programma van de Vlaams Bouwmeester om de ruimtelijke impact van nieuwe landbouwmodellen in beeld te brengen. Circular Landscapes is gevraagd om een pilootproject uit te werken voor het thema ‘landbouwparken’. Het project is uitgevoerd in samenwerking met WUR, Import-Export Architecture (B) en financieel adviseurs SBB (B).