Precisielandgoed

Precisielandgoed

Hoe kan precisielandbouw bijdragen aan het behoud van een waardevol cultuurlandschap? Dat laten we zien op landgoed Huize Almelo tussen Kloosterhaar en Langeveen. Samen met de landgoedeigenaar en adviesbureau Aequator ontwikkelen we hier een proeftuin voor nieuwe technieken op het gebied van remote-sensing, data-analyse en gps-besturing. Deze technieken zetten we niet alleen in voor optimalisatie van de agrarische productie, maar ook voor verduurzaming van het bijbehorende water-, bodem- en terreinbeheer en voor kortere ketens. Juist door de verschillende schaalniveaus van perceel, pachtbedrijf, landgoed en omgeving aan elkaar te koppelen, is veel winst te behalen voor landbouw en landschap.

Het project is winnaar in de prijsvraag ‘Brood en Spelen’ van het College van Rijksadviseurs.