Kwatrijn

De Kwatrijnstal is een diervriendelijke en energiezuinige melkveestal met veel ruimte voor de koeien. Door de transparante opzet en de unieke dakvorm past de stal goed in het landschap en krijgen passanten zicht op wat er binnen gebeurt. Door de gescheiden afvang van vaste mest en urine is bovendien de ammoniakemissie veel lager dan bij een traditionele stal.

De eerste pilotstal is in 2015 gebouwd in Kaatsheuvel.

Voor de ontwikkeling van de stal is een bijdrage toegekend uit het SBIR-innovatieprogramma. Pieter is ontwerper van de typische stalvorm en was namens Vista opsteller van het winnende SBIR-plan, samen met ondermeer Wageningen UR Livestock Research, Antonissen Agrarisch Advies, melkveehouder Sjaak Sprangers en ZLTO.

Meer info: www.kwatrijn.com

Kwatrijn