Feeding the City

Feeding the City

Onderzocht is hoe de verduurzaming van voedselketens gecombineerd kan worden met de versterking van de regionale economie en met andere ruimtelijke doelen, bijvoorbeeld duurzaam waterbeheer. We hebben een planningsmethodiek ontwikkeld die ecologische kringloopprincipes koppelt aan de financiële benadering van de lokale investeringsmotor (‘plugging the leaks’).

Idee is dat zo de transitie naar een circulaire economie enorm versneld kan worden. Dit is toegepast voor de regio Twente in Overijssel. Case studies zijn uitgewerkt voor een stedelijk voedselpark (Food Campus Twente), een regionaal voedselnetwerk (Food Web Twente) en een urban farming challenge in Almelo.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op het internationale IFLA Congres 2016 en gebruikt als bouwsteen voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Partners zijn onder meer: Trends & Concepts, Vista, Provincie Overijssel, TU Twente en gemeente Almelo. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.