Polderlab Vrouwe Venne

Polderlab Vrouwe Venne

Polderlab Vrouwe Venne is een gezamenlijk initiatief van Land van Ons en Universiteit van Leiden om nieuwe vormen van voedselproductie te ontwikkelen voor natte veengebieden. Samen met innovatieve ondernemers wordt onderzocht welke gewassen en teelten mogelijk zijn en hoe nieuwe voedselketens tot stand kunnen komen. Uitgangspunt is dat de bodemdaling van het veen wordt gestopt en dat de biodiversiteit wordt vergroot. Plangebied is de Vrouwe Vennepolder bij Oud Ade, waar Land van Ons 33 ha grond heeft aangekocht.

Circular Landscapes is verantwoordelijk voor het landschapsontwerp. Samengewerkt wordt met architect Joost van Ettekoven en RE Landscape. Het project wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.