Design Lab Agroforestry

Design Lab Agroforestry

Design Lab Agroforestry onderzoekt de inpassingsmogelijkheden en ontwerpkansen voor agroforestry in het Nederlandse landschap. Dat doen we samen met bedrijven en organisaties die in de praktijk aan de slag willen met agroforestry.

Agroforestry is een vorm van landbouw waarin bomen en struiken zijn gecombineerd met akker- en tuinbouw en/of veeteelt. Er is in Nederland nog weinig ervaring met deze vorm van landbouw en het ruimtelijk beleid is er nog niet op toegesneden. Design Lab Agroforestry wil daar verandering in brengen. We organiseren ontwerpateliers en maken een ontwerphandleiding voor initiatiefnemers. Uiteindelijk willen we de bedrijfsmatige toepassing van agroforestry in heel Nederland versnellen.

Design Lab Agroforestry is een consortium van Agrobosbouw.NL, The Outsiders en Circular Landscapes en wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

www.designlabagroforestry.nl