De Compostbode

De Compostbode

De Compostbode is een nieuw model voor de inzameling en de verwerking van organische restproducten uit de stad. Kern is dat gft-afval van huishoudens, restaurants en markten snel en dichtbij de bron wordt verzameld, namelijk op organische kringlooppunten in de wijken. Het afval wordt ter plekke verwerkt tot compost en andere nuttige grondstoffen. Landbouwbedrijven om de stad nemen compost af en leveren streekproducten terug aan de kringlooppunten.

Zo ontstaan regionale 'feedback loops' en nieuwe verbindingen tussen boeren en burgers.

De Compostbode is een initiatief van Wageningen UR Livestock Research, Afval Loont, Eco-Cycle, De Boerderij die Bindt en Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw. De business case lijkt kansrijk, maar nader onderzoek is nodig naar de economische haalbaarheid en naar een geschikte locatie voor een eerste pilot. Hiervoor worden nog partners en financiers gezocht.