Biodivers bouwplan

Biodivers bouwplan

In het kader van de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen is een project gestart voor vernieuwing van de landbouw. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een natuurinclusief Zeeuws bouwplan (NIZB), waarbij zowel gekeken wordt naar biodiverse akkerranden als naar de gewaskeuze en teeltwijze. In een integrale polderaanpak wordt dit gekoppeld aan andere ruimtelijke opgaven en aan het opzetten van streekproducten en korte ketens.

Samen met de agrarische natuurvereniging, boeren en lokale stakeholders maakte Circular Landschap voor het proefgebied Emmapolder e.o. een integraal landschapsplan. Dit als uitwerking van de eerder opgestelde Gebiedsagenda voor het Grenspark Groot Saeftinghe en het bijbehorende Kreken- en Dijkenplan. Ook is een ruimtelijke analyse gemaakt van de ‘bierketen’ in het Grenspark.